Mieszkania MDM na sprzedaż – kto może skorzystać?

mdm

MDM to program oferujący sprzedaż mieszkań głównie dla osób młodych. Jednak z oferty tej mogą skorzystać również inne osoby. Jest to bardzo korzystna sprawa dla małżeństw wychowujących co najmniej trójkę dzieci. Wiadomą sprawą jest, że ponad troje dzieci w domu to dość duży wydatek. Atrakcyjne dopłaty do mieszkań, jakie oferują banki, to zachęta dla wszystkich, którzy starają się wziąć udział w programie. Warto wiedzieć, że dostanie się do programu warunkuje spełnienie absolutnie wszystkich warunków. Liczba mieszkań jest ograniczona, a osoby o zbyt wysokich dochodach lub ci, którzy nie kwalifikują się do skorzystania z oferty, nie będą mogli zakupić mieszkania na zasadach MDM.

 Jakie warunki trzeba spełnić, by wziąć udział w programie?

mieszkanie dla młodychOtóż, przede wszystkim nie można być właścicielem innej nieruchomości, chyba że została ona przepisana w spadku. Sytuacja wygląda inaczej, gdy kupujący są rodzicami trójki dzieci. Mieszkanie możemy zakupić, gdy oboje mamy poniżej 35 lat. Wyjątkiem są małżeństwa, gdzie brany jest pod uwagę wiek młodszego z małżonków. Poza tym, limit ten nie liczy się, gdy wychowujemy trójkę dzieci lub więcej. Inną, równie istotną zasadą programu jest powierzchnia mieszkania/ domu. Mieszkanie możemy zakupić do 75m2. Gdy mamy trójkę dzieci, przysługuje nam mieszkanie większe o 10m2. W przypadku domu, możemy nabyć dom jednorodzinny o wielkości 100m2. Jeśli wychowujemy trójkę dzieci, powierzchnia domu może być większa o tyle samo, jak w przypadku mieszkania.
W kwestii dopłat za mieszkanie, warto pamiętać, że ich wysokość wynosi:

  • 10% – dla osób samotnych, bezdzietnych,
  • 15% – dla osób wychowujących jedno dziecko,
  • 20% – dla tych, którzy są rodzicami dwójki dzieci,
  • 30% – dla rodziców trójki dzieci.

Dopłata możliwa jest do uzyskania, jeśli wkład własny w ramach kredytu nie przekracza 50% wartości mieszkania lub domu, który chcemy zakupić. Wszelkie dopłaty realizowane są w ciągu 5 lat od daty zakupu mieszkania lub domu. Jednak istotne jest spełnienie wszystkich wymagań programu, by móc otrzymać taką dopłatę w wyznaczonej dla nas wysokości.

Gdzie można zakupić mieszkania w ramach programu MDM?

Istotną i ciekawą sprawą jest to, że oferta MDM obejmuje tylko mieszkania i domy jednorodzinne, które znajdują się we Wrocławiu, w gminach sąsiadujących z miastem oraz w innych terenach w województwie Dolnośląskim. Pomysłodawcy projektu podkreślają, iż mieszkanie zakupywane w ramach programu musi być użytkowane przez osoby zakupujące. Znaczy to, że nie może ono być wynajęte lub sprzedane, przynajmniej w okresie 5 lat od zakupienia mieszkania. W przypadku nie zastosowania się do tych zasad, następuje utrata dopłaty, która jest dostępna dla wszystkich uczestników programu.


Zainteresowanych zakupem mieszkania dostępnego w programie MDM zapraszamy do zapoznania się z ofertą Stulsz.

Rate this post

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *